הוראה מתקנת

הוראה מתקנת – האם כל מורה משתמשת בה?

הוראה מתקנת – מהי?

הוראה מתקנת הינה הוראה שמותאמת באופן אישי לצרכי התלמיד, שבעידן העכשווי מתמודד מדי יום עם מגוון גירויים. גירויים אלו מקשים עליו את הלמידה המסורתית הקלאסית שמייצרת פערים וקשיים לימודים עקב כך.

הוראה מתקנת היא גישת הוראה הנותנת מענה שונה לדרכי ההוראה הרגילות. היא עוזרת לילדים להתגבר על קשים, להצליח לשפר בעיה מסוימת, הישגים, ולשפר את הדימוי השלילי שנוצר להם עקב מגבלותיהם בלימודים.

הוראה מתקנת עוזרת לילדים להתקדם בלימודים, ולשכלל את מיומנויות הלימוד שלהם. זאת באמצעות מגוון אפשרויות שונות של למידה חווייתית הנלמדת באופן אישי, ובאמצעות תשומת לב מרובה המעניקה חום ואהבה, שהם תמיד, הקרקע הפורייה ביותר להצלחת הילדים האלו.

האם כל המורות כיום נוהגות להשתמש בגישה זו?

המורות היום, מחולקות לאלו שלמדו לימודי החינוך בשנים האחרונות ואלו שלמדו לפני שנים רבות. המורות החדשות והצעירות יותר במערכת החינוך, הינן מודעות לגישה זו, ומשתמשות בה אף באופן פעיל בכיתות האם, ובלמידה המשותפת. זאת, כדי להעניק את האפשרות להתפתח גם למי שאינו מוכר כילד עם קושי ברור, אך נראה לעין כי זוהי דרך חינוך עדיפה.

בנוסף לשילוב הרגיל של גישה זו במערכת, ישנן "מורות שילוב". מורות אלו אמונות על הוצאת ילדים בעלי לקויות למידה מן הכיתה הרגילה, בזמן השיעורים הקשים להם, ועמידה על שיפור הישגיהם השונים בתחום לימודים מסוים זה.

מורות האם השונות גם הן, מוציאות ילדים לשיעורים פרטניים במהלך שיעורי העשרה או שיעורים שונים, שבהם לא תחומים ההישגים והציונים במסגרת החובות השונות שיש לתלמידים במשרד החינוך. הן גם כן מעצימות את הילדים במסגרת תחום הלימודים המסוים בו הם מתקשים.

שיעורי העשרה כדרך של הוראה מתקנת

שיעורי העשרה הם דרך מצוינת ללמד את הילדים באופן חוויתי שאינו מצריך כתיבה, קריאה יתר על המידה, ושינון מילים, שיטות אשר אינו מאפשרות לילד להתפתח ולסגל מיומנות, שעד עתה הייתה קשה לו.