הוסטלים

משרד האוצר הבטיח טיפול איכותי באנשים בעלי צרכים יחודיים, אבל בפועל הוא לא מקדם / עוצר תכניות חשובות:

א.      בניית הוסטלים עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים שיהיו נגישים לנכים ובנוסף יעניקו שירותי חינוך, בריאות, כלכלה ועוד לאנשים החוסים שם.

ב.       הטבות מס משמעויות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

דרישות הועדה להקלות מיוחדות של משרד האוצר לא נהירות דיין לאנשים עם צרכים מיוחדים. זה קודם כל אומר שהם צריכים מישהו שיסביר להם וזה עולה כסף. דבר שני זה אומר שמזה מסבך את הקבלה שלהם את ההקלות – שכן הוסטלים ממשלתיים עדיין אין, ויש קשיים בירוקרתיים. מספיק שהנכה / מוגבל כתב דברים לא מדוייקים בטופס, כי זה האחרון לא היה ידודותי דיו, ונגמר הסיפור. ערער זה עניין של חודשים ארוכים במקרה הטוב. בדרך כלל מדובר בעזרה בנושא מחלה או מגבלה, ובדרך כלל משרד האוצר (למרות שמדובר בתחום אחריות של משרד הרווחה) לא מאשר את מתן התקצוב מפחד שיבואו עוד אנשים ואז זה יעלה הרבה מאד כסף לממשלה. בנוסף, המוגבלים זכאים להטבות והממשלה לא מפרסמת אותן. אפילו חלק ממשרדי הממשלה לא מודעים להטבות ועצירת בניית הוסטלים – כדי שגם הם לא יוכלו להעביר את המידע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

הביטוח הלאומי, שאחראי על התקצוב בנושא זה, משתתף זה עשור בשיפור פרוייקטים לטובת אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אבל בנושא ההוסטלים נראה כי הוא עושה שריר. המימון של המוסד לא מגובש עדיין ומי שסובלים מחוסר ההוסטלים הם הנזקקים.